Logo Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu
Powróć do: strona główna

Laboratoria Przyszłości

Zobacz obraz źródłowyKreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym.

 

Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu został zakupiony następujący sprzęt:

Drukarka 3D wraz z akcesoriami

Laptop do obsługi drukarki 3D

Statyw do aparatu i kamery z akcesoriami

Mikroport z akcesoriami

Gimbal

Aparat fotograficzny z akcesoriami

Lampa LED do nagrań

Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy oraz kolumna mobilna

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

Mikroskopy cyfrowe + preparaty

Gogle VR

Zestawy Lego Spike Prime

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych  lecz także na zajęciach pozalekcyjnych.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę;
  • nowe technologie i  eksperymenty,  ułatwiające przekazywanie wiedzy;
  • wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych;
  • rozwój merytoryczny nauczycieli.

 

Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi   i  ścisłymi;
  • popularyzacja rozwiązań i  umiejętności  praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • odkrywanie i  rozwój  talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych